Rörinspektion & avloppsfilmning i Stockholm, Danderyd & Lidingö

Att utföra en rörinspektion i tid kan innebära att du i längden kan spara mycket pengar. Det förekommer väldigt ofta att läckage i avlopp skapat problem. Anledningen till att det bildas läckage är flera. Det som förekommer väldigt ofta är sprickor i gamla betongledningar eller förskjutningar på rören och detta sker främst i skarvarna. När detta sker så finns det speciell filmteknik som används för att hitta läckagen.

Avloppsfilmning är en traditionell metod för rörinspektion och fungerar effektivt för att upptäcka läckage. En rörinspektion går till så att med hjälp av en kamera som man använder sig av inne i rören. Kameran filmar sen inuti röret så man ser hur det ser ut på insidan. Därefter kan man på ett enkelt sätt upptäcka problem med rören innan de större problemen bryter ut. Efter att man har filmat och undersökt rören så kan man på ett enkelt sätt genomföra lämpligt förebyggande underhåll av rörsystemet. Då får rören en längre livstid, vilket på sikt har lett till besparade pengar.

Varför en rörinspektion i Stockholm, Danderyd & Lidingö?

Det kan vara svårt att ibland veta när man ska behöva genomföra en rörinspektion. Det är inget som man vill lägga pengar på i många fall då det kan kosta en liten slant. Har ni gamla ledningar i er fastighet så kan man i förtid upptäcka skador innan rören rasar samman. Är man ute i god tid kan det finnas en chans att genom infodring av rören komma billigare undan. Billigare än ett traditionellt stambyte. Har det börjat lukta lite konstigt, att vattnet rinner dåligt eller att det inte rinner ner alls? Då kan man med säkerhet konstatera att det behövs högtryckspolas samt filmas. Tveka inte att kontakta oss när du misstänker att något inte står rätt till med ditt avlopp etc. En rörinspektion är även en investering som kan underlätta enormt mycket.

Hur går en avloppsfilmning till?

Den utrustning och kamera som används är tillverkad för att klara av de värsta förhållandena. Den är väldigt böjbar för att den ska kunna klara av just detta. Den är även bra då den hittar de mindre läckagen och därmed kan man åtgärda dessa på bästa sätt. Ofta är rören även i väggarna men även i dessa fall så är utrustningen så pass välutformad att den klarar av detta. Kameran filmar rören inifrån och låter oss se i vilket skick rören är i eller om det finns några problem som behöver åtgärdas.

Har man problem med rören så är det inte lönt att vänta tills de bryter ut till ännu större problem. Man kan på ett enkelt sätt boka in en besiktning med oss. Där genomför vi en teknisk utredning som fastställer de problem som finns i rören. Ofta är det denna tekniska utredning som innebär en rörinspektion och högtrycksspolning det mest effektiva sättet att hitta problemen. När den tekniska utredningen är klar så redovisar vi de problem vi hittat och du får en rapport på det som upptäckts och i samband med detta ett åtgärdsförslag.

Vi arbetar främst i följande områden:

Stockholm, Lidingö, Danderyd, Värmdö, Nacka, Gärdet, Östermalm, Täby och Åkersberga.

Är du i behov av våra tjänster i någon av ovanstående områden? Tveka inte att kontakta oss för mer information så hjälper vi dig. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Kontakta oss på telefon: 08-767 27 10 dagtid och kvällstid.

Kamera vid rörinspektion Stockholm & Avloppsfilmning i Stockholm & Lidingö
Rörinspektion Stockholm & Avloppsfilmning i Stockholm & Lidingö