Stamspolning & hetvattenspolning i Stockholm, Danderyd & Lidingö

Är du i behov av stamspolning i Stockholm? Då har du hittat rätt.

Stamspolning i Stockholm, Danderyd & Lidingö är en väldigt vanlig process som är användbar för att rengöra avloppsrören. Genom en kraftfull hetvattenspolning i Danderyd & Lidingö kan det varma vattnet tillsammans med det höga trycket göra rent avloppen och på så sätt kan man bli av med problem som återkommande stopp på ett enkelt sätt. Stamspolning ser till så att avlagringar och andra föremål som sitter fast i rören lossnar och vattnet kan på det sättet enkelt transporteras i rören. Vad som händer med avlagringarna och det som sitter fast i rören vid stamspolning är att de skjuts vidare i rören och kan därefter inte agera som vattenbroms.

Hur går stamspolning till?

Det är egentligen enbart vatten som skjuts in i en väldig kraft genom rören. Vi aviserar och går in i varje enskild lägenhet och spolar från kök samt badrum. Slangar dras in i fastigheten där stamspolningen ska genomföras och förs ner i alla rör som måste rengöras. En väl genomförd stamspolning lämnar inte efter sig några märkbara spår eller smuts och det är därför i många fall det bästa och enklaste sättet att genomföra en rengöring av avloppsrören.

Resultatet efter en hetvattenspolning & stamspolning i Stockholm, Danderyd & Lidingö

Stamspolningens positiva effekter bidrar till en förlängd livslängd på rören. Detta då avlagringar och annat som kan ha fastnat i rören inte bidrar till korrosion eller andra skador på rören. Eftersom att en stamspolning inte behövs göras allt för ofta i avloppen så anses det vara en väldigt bra investering. För att få ökad livslängd på dessa rör utan att behöva byta ut allting. Det är även vanligt att fettavlagringar utöver andra rester från mat och dylikt fastnar i rören. Vilka då har en negativ påverkan på vattnets rinnande förmåga genom rören.

Vi rekommenderar stamspolning på en intervall av ca 4-8 år.

När ska det stamspolas

Det är många som undrar när man bör genomföra en stamspolning. Märker man att vattnet rinner segt så är det bra att agera snabbt. Det är inte lönt att vänta ut tiden och hoppas att det ska bli bättre. Då det finns större risk att det blir mycket sämre istället. Vid osäkerhet kan man alltid höra av sig till oss så kan vi komma och genomföra en kontroll utav rören. Vi ser därefter ifall det behövs en stamspolning i rören eller inte. Väntar man för länge med detta så kan det i längden bli en dyrare process. Då måste man kanske byta ut flera olika delar i rörsystemet.

Vi arbetar främst i följande områden:

Stockholm, Lidingö, Danderyd, Värmdö, Nacka, Gärdet, Östermalm, Täby och Åkersberga.

Kontakta oss på telefon: 08-767 27 10 dagtid och kvällstid.

Bil som används vid stamspolning & hetvattenspolning i Stockholm, Danderyd & Lidingö