Utrustning

Vårat företag har all tänkbar utrustning som krävs för avloppsspolning och avloppsrensning i Danderyd, Lidingö & Stockholm. För avloppsspolning används högtrycksutrustade spolbilar, bilarna är utrustade med slangar för både stora och små avlopp, vi spolar både med kallt och varmt vatten.

Bilarna är även utrustade med inspektionskamera för inspektion av ledningar. Vi kan även fräsa avloppsledningar med vårat fräsverktyg för gjutjärnsrör.

Se mer om hur t.ex. stamspolning går till på vår sida om stamspolning.

Kontakta oss på telefon: 08-767 27 10 dagtid och kvällstid.